Test

Privacyverklaring

LW Techniek

Uw privacy is voor LW Techniek van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij LW Techniek allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met LW Techniek.

Dienstverlening en verhuur

Wanneer u bij ons gebruik maakt van onze dienstverlening of zaken bij ons huurt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, NAW-gegevens en e-mailadres. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot de verhuurperiode of de dienstverlening is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Cameratoezicht

Voor zowel particulier als zakelijk, als voor evenementen en bouwterreinen biedt LW Techniek verschillende camerasystemen aan. Deze camerasystemen moeten de veiligheid waarborgen. De camerabeelden zijn live te bekijken via een app of een monitor. Voor veel evenementen geldt dat camera beveiliging een preventieve werking heeft. Het zorgt er voor dat er minder wanordelijk gedrag vertoond wordt omdat deze camera's in het zicht hangen. Daarnaast zorgt het er niet alleen voor dat dit gedrag eventueel gefilmd kan worden, ook kan de dader van een diefstal op deze manier getraceerd worden. De camera beelden worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

LW Techniek legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Daarnaast nemen wij de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik, ook in afspraken met zogenaamde (sub)verwerkers bijvoorbeeld hostingpartijen. Eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door LW Techniek vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie.

Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Als debiteur dient u zich voor het uitoefenen van uw rechten te richten tot de opdrachtgever, als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als klant of prospect kunt u bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat LW Techniek uw gegevens verwerkt of een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen. Maar ook als u LW Techniek toestemming heeft verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens en deze toestemming wilt intrekken. Stuur daartoe een brief, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar . Wij verzoeken u uitdrukkelijk op deze kopie uw BSN en pasfoto door te strepen of op een andere wijze onleesbaar te maken.

Wij sturen u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht of een reactie op het verzoek toe. Wij zullen steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Klacht indienen

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop LW Techniek met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, danwel ons dit laten weten door een brief te sturen naar LW Techniek, Kanaalweg 11, 9411 KB Beilen, onder vermelding van ‘Privacy’. Alle wijzigingen worden geregistreerd en u ontvangt een bevestiging.

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contact

De heer L. Wonder

LW Techniek
Kanaalweg 11
9411 KB Beilen – Drenthe
0593-566531
info@lwtechniek.nl

Gewijzigd op 21 november 2019

Ontdek hoeveel u kunt besparen met onze duurzame lichtmasten

Privacyverklaring

Mogelijke besparing

Vergelijk wat u bespaart met onze emissiearme lichtmasten ten op zichte van traditionele lichtmasten op diesel.

Brandstofkosten
0
0
CO2-uitstoot in kg
0
0